öğecik etkin yarıçapı ne demek?

 1. Özdecik içinde bağlanmış ögeciklerin aralarındaki uzaklığın yarısı.
 2. Özdecik içinde bağlanmış ögeciklerin aralarındaki uzaklığın yarısı.
 3. (en)Effective atomic radius.
 4. (al)Effektiver Atomradius
 5. (fr)Rayon effectif d'atome

öğecik

 1. Bir öğenin kimyasal bağlanımlara giren en temel parçacığı.
 2. Bir öğenin kimyasal bağlanımlara giren en temel parçacığı.
 3. (en)Atom.
 4. (al)Atom
 5. (fr)Atome

öğecik çekirdeği

 1. Öğeciğin tüm özdeksel kütlesinin biriktiği artı yüklü parçacık.
 2. Öğeciğin tüm özdeksel kütlesinin biriktiği artı yüklü parçacık.
 3. (en)Atomic nucleus.
 4. (fr)Noyau d'atome

etkin

 1. Sonuca varma yeteneği gösteren
 2. Bkz. efektif
 3. Hareketli, işleyen, çalışan, etkili, faal, aktif.
 4. Fiilde bulunan, etkinlik gösteren, edilgin karşıtı.
 5. Kimyasal tepkimelere katılma yatkınlığı gösteren (molekül, atom).
 6. Tepkileşimlerdeetkinliği önde gelen.
 7. Eylemde bulunan.
 8. Etki yapan. Karşıtı bk. edilgin
 9. (en)Effective.
 10. (en)Forceful.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

öğeciköğecik çekirdeğiöğecik göçüöğecik gram ağırlıköğecik izgeterim değerleriöğecik sayısıöğecik yapısıöğecikaltıöğecikleşmeöğecikleşme ısısıöğeöğe adımlaröğe olmama imietkinetkin açık artırmaetkin adresetkin alanetkin almaetkin aramaetkin artıklıketkin bağışıklıketkin bağlantıetkin bant genişliğietkietki tepkietki ajanıetki alan ilkesietki alanı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın