çorbacılık ne demek?

  1. Çorba pişirip satma işi.

çorbacı

  1. Çorba pişirip satan kimse.
  2. Tayfaların gemi sahibine verdikleri ad.
  3. Taşrada halkın Hristiyan ileri gelenlerine verdiği unvan
  4. Yeniçerilerde bir birlik komutanı.
  5. Bir köyde konukları ağırlayabilen varlıklı ve sayılan kişi.
  6. Taşrada ileri gelen Hıristiyanlara verilen ad.
  7. Acemi oğlanları ile yeniçeri bölüklerinin komutanlarına verilen san.
  8. Osmanlı ordusunda yüzbaşı derecesindeki aşama.

çorbacı yamağı

  1. Yeniçeri ocağındaki erbaşlardan birine verilen ad.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

çorbacıçorbacı yamağıçorbaçorba etmekçorba gibiçorba içmeye çağırmakçorba kaplumbağası
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın