çorbacı yamağı ne demek?

  1. Yeniçeri ocağındaki erbaşlardan birine verilen ad.

çorbacı

  1. Çorba pişirip satan kimse.
  2. Tayfaların gemi sahibine verdikleri ad.
  3. Taşrada halkın Hristiyan ileri gelenlerine verdiği unvan
  4. Yeniçerilerde bir birlik komutanı.
  5. Bir köyde konukları ağırlayabilen varlıklı ve sayılan kişi.
  6. Taşrada ileri gelen Hıristiyanlara verilen ad.
  7. Acemi oğlanları ile yeniçeri bölüklerinin komutanlarına verilen san.
  8. Osmanlı ordusunda yüzbaşı derecesindeki aşama.

çorbacılık

  1. Çorba pişirip satma işi.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

çorbacıçorbacılıkçorbaçorba etmekçorba gibiçorba içmeye çağırmakçorba kaplumbağasıyamayama alopesisiyama bagiyama bağıyama delgisi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın