çokgenin köşeleri ne demek?

 1. Bk. kapalı çokgen.

kapalı çokgen

 1. (en)Closed polygon.
 2. (fr)Poligone fermé

çokgenin kenarları

 1. Bk. kapalı çokgen

çokgenin kıyıları

 1. Bk. kapalı çokgen.

köşe

 1. Birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı, zaviye.
 2. İki duvarın birleştiği girintili veya çıkıntılı yer
 3. İki sokağın veya caddenin kesiştiği yer
 4. Bölüm, yer veya yan
 5. Kuytu, tenha veya ücra yer.
 6. Kimsenin uğramadığı, aramadığı yer
 7. Futbol alanını oluşturan yan ve kale çizgilerinin kesişme noktalarından her biri, korner.
 8. (Bak: Kuşe)
 9. İki ya da daha çok sayıdaki metal parçanın birbirlerine bağlandığı yer.
 10. (en)Corner.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

çokgenin kenarlarıçokgenin kıyılarıçokgençokgenleşmeçokgenlilikköşeleri biçimlendirköşelemeköşeleme çevrinmeköşelemekköşeliköşeköşe aksanlarıköşe atışıköşe bağlantısıköşe basamağı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın