çizel ortalama ne demek?

 1. Özellikle değişme hızları ve oransal ilişkiler söz konusu olduğunda başvurulan ve yalınç biçimiyle n sayıdaki terimin çarpımının n'inci kökü olarak tanımlanan ortalama.
 2. (en)Geometric mean.

çizel

 1. Biçimlere ya da biçimsel özellik ve bağıntılara ilişkin.
 2. (en)Geometric.

çizelge

 1. Çizgilerle bölümlere ayrılmış kâğıt, cetvel.
 2. Kadro, kademe, basamak ve derecelerin yer aldığı liste.
 3. Birbiriyle ilgili verilerin toplu ve düzenli sunumu.
 4. (en)Chart.
 5. (en)Table.
 6. (en)Graph.
 7. (en)Exploded view.
 8. (en)Schedule.
 9. (en)Chart tablo.
 10. (en)Form.

ortalama

 1. İki veya ikiden fazla sayının toplamının toplanan sayıların adedine bölünmesiyle elde edilen (sayı), vasati
 2. İki karşıt düşünce arasında olan, yaklaşık.
 3. Orta yerinden.
 4. Ortalamak işi.
 5. İklimbilimde, örneğin sıcaklık gibi bir hava olayının ay ya da yıl gibi belli süreler içindeki nicelik toplamının, o süreyi oluşturan gün sayısına bölünmesiyle elde edilen az çok durağan değer.
 6. Bir niceliğin özdeş koşullar altında alınan ölçümleri toplamının ölçüm sayısına bölümü.
 7. Çerçevelemede asıl konuyu çerçevenin ortasına yerleştirme. Sinem
 8. Bir göstericinin ışıtacını, resmin her noktasını eşit yeğinlikte aydınlatacak biçimde düzenleme. Sinem./TV
 9. Bir ışıldağın ışıtacını, en yeğin aydınlatmayı sağlayacak biçimde, ışıldağın odak noktasına göre ayarlama.
 10. Bir değer dağılımındaki her bir değerin olasılığı çarpılıp toplandıktan sonra, olasılıklar toplamına bölünmesinden çıkan sayı.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

çizelçizelgeçizelge çözümleyici sihirbazıçizelge gözesiçizelge halindeçizelge ile göstermekçizelge standardıçizelgelemeçizelgelemekçizelgeye bakmaçizeçizecekçizçizburgerçizdirmeçizdirmekortalamaortalama akımortalama aktiflik katsayısıortalama alınıyorortalama alyuvar çapıortalama alyuvar hacmiortalama alyuvar hemoglobin derişimiortalama alyuvar hemoglobiniortalama alyuvar kalınlığıortalama anlakortalaortaorta açılı ışınorta açınıkorta afrikaorta afrika cumhuriyeti
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın