çiğneyici bitler ne demek?

 1. Tüy bitleri.
 2. (en)Biting lice, chewing lice.

tüy

 1. İnsan ve hayvan derisi üzerinde bulunan ince kıl
 2. Kuşların gövdesini örten ince ve tel gibi uzantıların her biri veya tamamı.
 3. Bazı bitki ve meyvelerle bazı dokumalar üzerinde görülen ince, kısa, yumuşak ve sık uzantılar.
 4. İplik biçiminde olan herhangi bir deri uzantısı, kıl.
 5. Trikom.
 6. Kuştüyü.
 7. Yalnızca kuşlarda bulunan ve vücudu örten, izolasyon, uçma, savunma, kur yapma ve diğer fonksiyonları sağlayan boynuzumsu epidermal yapı.
 8. (en)Fluff.
 9. (en)Nap.
 10. (en)Hair.

çiğneyici tip

 1. Birçok böceklerde, özellikle düzkanatlılarda ve kınkanatlılarda görülen ve çiğnemeye uygun bir biçimde değişmiş olan ağız parçaları.
 2. (en)Chewing type.
 3. (al)Kauende Mundteile
 4. (fr)Type broyeur

çiğneyiş

 1. Çiğneme işi veya biçimi.

bitler

 1. Kanatlılar alt sınıfına giren, ağız yapıları sokup emmeye elverişli, memelilerde yaşayan ve kanla beslenen bir böcek takımı.
 2. Eklem bacaklılar (Arthropoda) dalının, böcekler (Insecta) sınıfının, kanatlılar (Pterygota) alt sınıfından, küçük ve yassı vücutlu, kanatları ikincil olarak kaybolmuş, ağız parçaları delici emici tipte, gelişimlerinde başkalaşım görülmeyen, memeli hayvanların derileri üzerinde dış asalak olarak yaşayan, kan emerek beslenen türlere sahip bir takım.
 3. Ağız yapıları sokup emmeğe elverişli, başları dar, memelilerde yaşayan ve kanla beslenen, kanatsız böcekler takımı. Gerçekbitler.
 4. Geçmişte Phthiraptera takımında olduğu kabul edilen günümüzde ise Anoplura (kan emen bitler), Mallophaga (yapağı bitleri) ve Rhynchophthirina (fil bitleri) takımları olmak üzere 3 gruba ayrılan, insan, kanatlı ve memelilerde parazitlenen küçük, kanatsız, paraziter böceklerin genel adı. Anoplura alt dizisinde bulunan türler kan emerek beslenirken Mallophaga alt dizisinde bulunan türler yapağı, saç ve kılların keratin yapıları ve dermal sızıntıyla beslenmektedirler. Tüm gelişim evreleri konak üzerinde bulunur. Bulaşma temas yoluyla olmaktadır.
 5. (en)Lice.
 6. (al)Läuse
 7. (fr)Pou
 8. (la)Siphunculata, siphunculus: tüpçük
 9. (la)Anoplura x

Türetilmiş Kelimeler (bis)

çiğneyici tipçiğneyişçiğneyençiğneçiğnediğiniz zaman acıyor muçiğnekçiğnemçiğnemebitlerbitlerini ayıklamakbitlemekbitlenmebitlenme sonucu kaşıntıbitlenmekbitlabbitbit akarıbit allocationbit atamabit ayrıntıları
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın