çene apsesi ne demek?

 1. Streptokok adenitisi.
 2. (en)Jaw abscess.

streptokok

 1. Sıvı ortamda zincir biçimde koloniler oluşturan, çoğu zaman patojen olan bir mikrokok.
 2. Gram pozitif, birçoğu isteğe bağlı anaerob, genellikle hareketsiz, katalaz ve oksidaz negatif, ikili veya zincir h
 3. Streptococcus.
 4. (en)Streptococcus.
 5. (la)Streptococcus

çene altı

 1. (en)Gill.

çene altı bezi

 1. Ağız boşluğunun zeminine açılan büyük bir tükürük bezi.
 2. (en)Maxillary gland.

apse

 1. Çıban.
 2. İrin yuvası
 3. Doku veya organlarda, onların zararına meydana gelen bir boşluk içerisinde ve etrafı sınırlı yerel irin birikimi veya irin kütlesi, irinli şiş.
 4. Çıban.
 5. (en)In early churches the Eastern apse was occupied by seats for the bishop and clergy.
 6. (en)The bishop's seat or throne, in ancient churches.
 7. (en)Semicircular projection, roofed with a half-dome, at the east end of a church behind the altar Smaller subsidiary apses may be found around the choir or transepts Also known as an exedra The adjective is apsidal.
 8. (en)Vaulted extension or projection, usually from a choir or chapel and generally circular or polygonal in shape; Rounded and usually of a chancel or chapel.
 9. (en)Eastern end of a church, generally semicircular, in which the altar is housed.
 10. (en)Part of a building projecting outward, usually semicircular in shape When it is part of a church, it is located at the eastern end.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

çene altıçene altı beziçene altı ile omuz arasıçene ayağıçene çalmaçeneçene çalmakçene çukuruçene deliğiçene eklemiçenberçencikçençençençurçendapseapse olmakapseleşmeapseleşmekapsentaps
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın