çeki ödemek ne demek?

 1. (en)Honor a check.

honor

 1. Onur şeref vermek, hürmet etmek, saygı göstermek
 2. Kabul edip karşılığını ödemek (bono, çek)
 3. Onur, şeref, itibar, saygıdeğerlik
 4. Şöhret, nam, ün
 5. Şeref kaynağı, yüz akı
 6. İmtiyaz, ayrıcalık
 7. Namus, iffet
 8. Yargıçlara verilen ünvan
 9. Derslerinde üstün başarı gösteren üniversite veya kolej öğrencilerine verilen şeref payesi
 10. İskambil oyunlarında en yüksek dört veya beş koz

çeki bozdurmak

 1. (en)Cash a bill.

çeki düzen vermek

 1. (en)Groom

ödemek

 1. Bir alışveriş ilişkisinde, borcu alacaklıya vermek, tediye etmek
 2. Bir alışverişte alınan şeyin karşılığını alacaklıya vermek.
 3. Bedelini vererek bir zararı karşılamak, tazmin etmek.
 4. Bir iş, bir kuruluş harcanan, yatırılan parayı çıkartmak, itfa etmek.
 5. Bir işin, bir görevin karşılığını vermek
 6. Bir şey karşısında fedakârlık etmek, bir şey elde etmek için özveride bulunmak.
 7. (en)Settle.
 8. (en)Indemnify.
 9. (en)Repay.
 10. (en)Pay for.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

çeki bozdurmakçeki düzen vermekçeki listesiçeki ne yazmakçeki taşıçekiçekiciçekici bakışçekici erkekçekici genç erkekçekçek arabanıçek defteriçek defteri kabıçek diliödemeködemeödeme ajanıödeme anlaşmasıödeme belgemödeme belgesiödemödem hastalığıödematözödemden kaçınmaödeödeği kabul edenödeködek alanıödek alanı çizgisi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın