çağanoz gibi ne demek?

 1. Eğri büğrü (kimse).

eğri

 1. Doğru veya düz olmayan, bir noktasında yön değiştiren, çarpık, münhani, doğru karşıtı.
 2. Yay gibi kavislenmiş, eğmeçli, mukavves.
 3. Yatay veya düşey olmayan, bütünüyle bir yana eğilmiş bulunan, eğik, mail.
 4. Yanlış bir biçimde
 5. Bir olayın şiddetindeki azalış ve çoğalışları gösteren çizgi.
 6. Doğru veya düz olmayan çizgi, yüzey.
 7. Bk. kavis
 8. Bir özelliğin yeğinliğindeki değişimleri özetleyen çizgi.
 9. (en)Curve.
 10. (en)Crooked.

çağanoz

 1. Kabukluların ön ayaklılar alt takımından, eti için avlanan, pavuryaya benzer küçük su hayvanı (Carcinus).
 2. Bk. çingene yengeci
 3. Çingene yengeci.
 4. (en)Crab.
 5. (la)Carcinus maenas

çağan

 1. Bayram, şenlik.
 2. Kalın ve sağlam deve kösteği, bağ.
 3. Köstek, bukağı.
 4. Beyaz.

gibi

 1. ...-e benzer
 2. O anda, tam o sırada, hemen arkasından.
 3. İmişçesine, benzer biçimde
 4. ...-e yakışır biçimde.
 5. (en)Like.
 6. (en)Kind of.
 7. (en)Something like.
 8. (en)Fashion.
 9. (en)Such as.
 10. (en)Wise.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

çağanozçağançağanakçağanaklıçağanhançağaçağaçançağaçarçağakançağalaçağçağ açmakçağ atlamakçağ dışıçağ dışılıkgibigibi açgibi aptalgibi benzergibi beyazgibi büyükgibi cesurgibi ciddigibi çabukgibi çirkingibgib armgibbergibberellic acidgibberellin
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın