çıkmadık candan umut kesilmez ne demek?

 1. Elden gitti sandığımız bir şeyle ilgimiz büsbütün kesilmemişse gereken çabayı harcayarak onun elimizde kalmasını sağlayabileceğimizi umabiliriz.

çıkmadık canda umut var

 1. Elden gitti sandığımız bir şeyle ilgimiz büsbütün kesilmemişse gereken çabayı harcayarak onun elimizde kalmasını sağlayabileceğimizi umabiliriz.

çıkma

 1. Bir yapının üst katlarından dışarıya doğru uzanmış bölüm, balkon.
 2. Hamamdan çıkarken kullanılan havlu ve kurulanma takımı, çıkacak.
 3. Bir yazı sayfasının kenarına metinle ilgili olarak yazılan ek, derkenar.
 4. Çıkmış
 5. Eski, kullanılmış.
 6. Çıkmak işi.
 7. Bir buzsul örgüsünün biçimleniminde birimlerin yerinden kayması.
 8. Bir buzsul örgüsünün biçimleniminde birimlerin yerinden kayması.
 9. (en)Going out.
 10. (en)Going up.

candan

 1. Kalbi.
 2. İçten, yürekten, gönülden.
 3. İçtenlikle, istekle, ilgiyle.
 4. Yakınlık belirten davranış.
 5. Dost, arkadaş.
 6. Samimi.
 7. (en)Good- humored.
 8. (en)Convivial.
 9. (en)Close.
 10. (en)Intimate.

umut

 1. Ummanın verdiği rahatlık
 2. Ummaktan doğan güven duygusu
 3. Bu duyguyu veren kimse veya şey
 4. Ümit
 5. Umulan şey
 6. (en)Hope.
 7. (en)Expectation.
 8. (en)Expectance.
 9. (en)Expectancy.
 10. (en)Wish.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

çıkmadık canda umut varçıkmaçıkma desteğiçıkma durumuçıkma durumu ekiçıkma grubucandancandan ahbap, kandan şarap olmazcandan arkadaşcandan geçmekcandan karşılamacandan sevmekcandan yürektencandanecandanercandanlıkcandacandadecandcancan acısıcan afford tocan alacak noktacan alıcı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın