çıkma haşiye ne demek?

 1. (en)Comment

comment

 1. Yorumlama, tefsir
 2. Açımlama
 3. Düşünce, mütalaa
 4. Eleştirme tenkit
 5. Açımlamak, fikrini söylemek
 6. On ile hakkında fikir beyan etmek, tefsir etmek, yorumlamak
 7. Eleştirmek .commentary tefsir, şerh, açımlama, izah
 8. Çıkma haşiye.
 9. Yorumlamak, değerlendirmek, eleştirmek, düşüncesini açıklamak

çıkma desteği

 1. (Mimarlık) Çıkmaların altında, çıkma ağırlığını yapı anaduvarına aktaran destek.
 2. (en)Console.
 3. (fr)Console

çıkma durumu

 1. İsim soylu bir sözün taşıdığı kavramda çıkış bildiren, -dan / -den, - tan / -ten ekleri ile kurulan durum, ayrılma durumu, ablatif: okuldan, evden, sokaktan, işten vb.
 2. (Derleme.. -den hali, uzaklaşma hali, ayrılma hali, çıkış hali) Adın veya ad görevli sözcüğün kavramından çıkışı gösteren durum. Türkçede bu durum -den (-dan; -ten, -tan) ekiyle gösterilir : Evden (ev-den) , odadan (oda-dan) ; ipekten (ipek-ten) , çocuktan (çocuk-tan) vb.
 3. (en)Ablative.
 4. (fr)Ablatif

haşiye

 1. Bir yazı sayfasının altına, metnin herhangi bir noktasıyla ilgili olarak yazılan açıklama, dipnot.
 2. Bk. sayfa kenarı
 3. Bir yazmada yazarın verdiği bilgiyi açıklamak ya da aynı konuda daha ayrıntılı bir bilgi vermek amacıyle başka bir yazarca oluşturulan yazma.
 4. Sahife kenarına veya altına yazılan izah. Bir kitabın izah ve şerhini yapan yazı. Kenar, pervaz.
 5. (en)Footnote.
 6. (en)Marginal note.
 7. (en)Annotation.
 8. (en)Commentary.
 9. (en)Gloss.
 10. (en)Post scriptum.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

çıkma desteğiçıkma durumuçıkma durumu ekiçıkma grubuçıkma kuleçıkmaçıkma tavukçıkma yaparak açıklamakçıkma yapmakçıkmadık canda umut varçıkçık dışarıçıkacakçıkacak olançıkaçhaşiyehaşiyelerhaşiyyhaşiyyehaşihaşianhaşianehaşibhaşibehaşhaşahaşa sümme haşahaşadı çıkmakhaşafet
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın