çöl humması ne demek?

 1. Organ ve yapılarda ağır hasar bırakabilen coccidioides immitis adlı bir mantarın solunmasıyla meydana gelen hastalık.
 2. (en)Coccidioidomycosis.

çöl

 1. Kumluk, susuz ve ıssız geniş arazi, sahra, badiye
 2. Özellikle sıcak ve ılıman iklim bölgelerinde geniş alanlar kaplayan kurak, sürekli akıştan ve bitki örtüsünden yoksun, günlük ve mevsimlik sıcaklık ayrımları yüksek, nüfuslanma ve yerleşim olanakları çok sınırlı bölgelere verilen ad.
 3. (en)Desert.
 4. (en)Wilderness.
 5. (en)Wasteland.
 6. (en)Waste.
 7. (fr)Désert

çöl agaması

 1. Pullu sürüngenler (Squamata) takımının, agamagiller (Agamidae) familyasından, Kuzey Afrika çöllerinde yaşayan bir sürüngen türü.
 2. (en)Agama.
 3. (fr)Agame
 4. (la)Agama mutabilis
 5. (la)Agama

humma

 1. Ateşli hastalık.
 2. Sıtma nöbeti.
 3. Ateşli hastalık
 4. Vücut sıcaklığının özel ve özel olmayan etkenlerden dolayı artması olayı, ateş, febris, fever, fiber, endojen hipertermi. Özellikle aşırı ısı absorbsiyonu veya ısı üretiminin artması veya yetersiz ısı kaybı gibi fiziksel faktörlerin neden olduğu vücut sıcaklığının yükselmesidir.
 5. Sıtma.
 6. (en)Fever.
 7. (en)Pyrexia.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

çölçöl agamasıçöl bitkisiçöl çekirgesiçöl faresiçöl fırtınasıçöl iguanasiçöl iklimiçöl kaplumbağasıçöl kasırgasıçöğdürmeçöğdürmekçöğençöğmeçöğmekhummahumma i esferhumma i gabhumma i habisehumma i merzagı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın