zakir ne demek?

Kökeni: Arapça

  1. Zikreden, ,anan. Allah'ı gerektiği gibi teşbih ve tehmid eden. Kuran'ı öğüt verici, gerçek bir zikir olarak gören.
  2. Tekkelerde zikir sırasında dervişleri teşvik için ilahiler okuyan kimse.
  3. Alevi Cem'lerinde sazı ve sesiyle deyişler söyleyen, aşık, sazende.
  4. Zikreden, anan.

zakire

  1. (bkz. zakir)
  2. Zikreden, anan.

zaki

  1. Saf, katışıksız, temiz, pak.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

zakirezakizakzakaizakat
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın