yura ne demek?

 1. Dağ sırtı.
 2. Dik yokuş

dağ

 1. Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümleri.
 2. Kızgın bir demirle vurulan damga, nişan.
 3. İyileştirmek için vücudun hastalıklı bölümünde kızgın bir araçla yapılan yanık.
 4. Büyük üzüntü, acı
 5. Yerkabuğunun çıkıntılı, yüksek; eğimli yamaçlarıyla çevresine egemen ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümlerine verilen ad.
 6. Çevresindeki araziye göre çok yüksek olan toprak, kaya veya kumdan tepe.
 7. Orman.
 8. (en)Mountain.
 9. (en)Montane.
 10. (en)Mount.

yurak

 1. Kalp, yürek.
 2. Tekerlek parmağı.

yurd

 1. [yurt]: İğne deliği. (Çukurhisar, İnönü -Eskişehir) [yurt] : (*Yalvaç -Isparta)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yurakyurdyurd içinde geri verme zorunluğuyurdayurda benzer yuvarlak bina
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın