yetiklik ne demek?

 1. Uygun bir çevre ve eğitim olanakları sağlandığında bireyin herhangi bir alandaki gelişiminin erişebileceği son sınır.

yetik

 1. Yetişmiş, erişmiş, büyümüş.
 2. Bilgili, olgun
 3. Yetişmiş, erginleşmiş, büyümüş.
 4. Bilgili, olgun.
 5. Güç işleri başaran, becerikli.
 6. Delikanlı.
 7. İri, büyük.

yeti

 1. İnsanda bulunan, bir şeyi yapabilme gücü, meleke.
 2. Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri, meleke.
 3. Geleneksel olarak bellek, usavurma, algılama ya da imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri. a. bk. zihinyetileri.
 4. (en)Faculty.
 5. (en)Large hairy humanoid creature said to live in the Himalayas.
 6. (en)Abominable snowman , yeti.
 7. (en)Power.
 8. (en)Power meleke.
 9. Yeti, Tibet kar adamı (Tibet)
 10. Tibette yaşadağı farz olunan korkunç kar adamı.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yetikyetiyeti ruhbilimiyetilikyetim
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın