yengi takı ne demek?

 1. (Mimarlık) Büyük yengilerin anısı için dikilen, altından geçilecek biçimde, kemerli, taştan yapı. a. bk. tak.
 2. (en)Triumphal arch.
 3. (fr)Arc de triomphe

yengi

 1. Yenme işi, utku, zafer, galibiyet, galebe.
 2. Yapılan güreş türünün kurallarına göre yenme durumu.
 3. Yenme, alt etme, zafer, utku.
 4. (en)Triumph

yengiye zorla

 1. (en)Force a win

takı

 1. Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
 2. Kadınların ziynet eşyası.
 3. İsmin başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki.
 4. Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler.
 5. (Derleme.. hal ekleri, isim halleri ekleri) Adın, başka bir sözcükle ilgi kurmak üzere aldığı ek. Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleritakıdır: Eve (ev-e) , evde (ev-de) , evden (ev-den) , evi (ev-i) , evin (ev-in) vb. (bk. ad durumu eki).
 6. (en)Jewelery.
 7. (en)Ornament.
 8. (en)Affix.
 9. (en)Ending.
 10. (en)Formative.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yengiyengiye zorlayengeyengecikyengeçyengeç avlamakyengeç bitiyenyenabiyenalyenayyenbutakıtakı muallatakıcıtakılan kancatakılan kimsetakılandırılmıştakıldaktakılgantakılganlıktakılıtaktak çevirtak ı zafertak polimeraztak tak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın