yazılık ne demek?

  1. Bir gazete veya dergide yahut bir edebiyat eserinde kendinden önce veya sonra gelenle ilgili olmıyarak başlı başına bir bütün meydana getiren yazı.
  2. (fr)Article

yazılık değeri

  1. Malın satış değerine uymayan sayışmanlık yazılıkları değeri.
  2. (en)Book value.
  3. (fr)Valeur de livre

yazılık tutma

  1. Tecimsel işlemlerin tümünün sayışmanlık yöntemlerine uygun bir düzen içinde yazılıklara işlenmesi.
  2. (en)Bookkeeping.
  3. (fr)Tenue de livre

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yazılık değeriyazılık tutmayazılık tutma ayrılığıyazılık tutma zorunluluğuyazılıkayayazılıyazılı basınyazılı biçimyazılı bildirimyazılı buyrukyazılyazılayazılabilir çentiğiyazılamayazılama masası
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın