yararcılık ne demek?

  1. Ahlaki iş ve davranışlarda yararın ilke yapılması.
  2. Doğruluğu ve gerçekliği tek yanlı olarak yalnızca hareketlerin sonuçları ve başarıları ile değerlendiren öğreti, faydacılık, pragmatizm.
  3. Eylemin kendisinden çok ulaşılan sonuçların iyi veya kötü, doğru veya yanlış oluşuyla ilgilenen etik görüş.
  4. İyinin, mutluluk veya hazza ve dolayısıyla da doğruya eşit olduğu biçimindeki görüş.
  5. Bir işin, bir eylemin doğruluk derecesini o iş ve eylemdeki yararlıkla değerlendiren, yarar ilkesini doğru davranışların ölçüsü olarak kabul eden ve böylece yarar ile ahlâk arasında sıkı bir ilişki kuran öğreti.
  6. Genel mutluluğa uymayı ahlâksal değerin ölçütü olarak gören öğreti.
  7. (en)Utilitarianism.

yararcıl

  1. Çıkarcı, çıkarına düşkün.

yararcıl kimse

  1. (en)Utilitarian.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yararcılyararcıl kimseyararcıyararcı tarihçilikyararcı tasarlama
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın