yaprak ayası ne demek?

 1. Yaprağın, yassılaşmış, az veya çok geniş yüzeyli yeşil bölümü.
 2. Tek ya da çok parçadan oluşan yaprağın yassı ve genişlemiş bölümü.
 3. (en)Leaf blade.
 4. (fr)Limbe, limbe foliaire
 5. (la)Lamina: tabak

yaprak ayaklılar

 1. Kabuklular (Crutacea) sınıfından büyüklükleri 10cm kadar olabilen, çoğu renksiz ve şeffaf olan, genellikle vücutları menteşeli olmayan iki parçalı bir karapaks ile örtülü olan bir takım.
 2. (la)Brachiopoda

yaprak arıları

 1. Çeşitli türleri kurtçuk evresinde, önemli tarım bitkilerine ve orman ağaçlarına zarar veren zar kanatlılar familyası.

aya

 1. Ayak tabanı.
 2. Elin parmak dipleriyle bilek arasındaki iç bölümü, avuç içi.
 3. Yaprakların düz ve parlak bölümü.
 4. Tedavisi mümkün değil, iyileştirilmez. (Osmanlıca'da yazılışı: ayâ)
 5. (Şüphe ve tereddüt bildiren edat; hayret ve taaccüb, soru ile beraber ümid ifade eder) Acaba. Aya, nasıl oluyor. Hayret, sen bu işi nasıl olur da yaparsın?.. der gibi.(Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız! Aya, Avrupa'nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adavetten sonra, hangi akıl ile onların sefahet ve batıl efkarlarına ittiba edip emniyet ediyorsunuz? Yok! Yok! Sefihane taklid edenler, ittiba değil; belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi idam ediyorsunuz. Agah olunuz ki, siz ahlaksızcasına ittiba ettikçe, hamiyet davasında yalancılık ediyorsunuz! Çünki şu surette ittibaınız, milliyetinize karşı bir istihfaftır ve millete bir istihzadır! L.) (Osmanlıca'da yazılışı: âyâ)
 6. En kudretsiz, kabiliyetsiz. İktidarı hiç olmayan. (Osmanlıca'da yazılışı: a'ya)
 7. (en)Palm of the hand.
 8. (en)Verse of the Qur'an; also, a sign in the natural world or in prophetic history by which humanity is alerted to the truths of Allah.
 9. (en)Six legged 'horse'.
 10. (en)Palm.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yaprak ayaklılaryaprak arılarıyaprak arısıyaprak aşısıyaprak bakısıyaprakyaprak balığıyaprak beslemeyaprak besleyiciyaprak biçimindeyapracıkyaprağın orta damarıyapyap awayyap bozyap bozunuz var mıyap da görelimayasayasofyaayastafanosayastafanos muahedesiayasuluayaaya aitaya inisaya kemeriaya sofya
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın