yakınlık ne demek?

 1. Yakın olma durumu

  Ayrı ayrı anlıyorum da, aralarında ne yakınlık var, çıkaramadım.

  M. Ş. Esendal
 2. Duygusal bağ veya akrabalık ilişkisi.
 3. (en)Adjacency.
 4. (en)Affinity.
 5. (en)Approximation.
 6. (en)Closeness.
 7. (en)Connection.
 8. (en)Connexion.
 9. (en)Contiguity.
 10. (en)Familiarity.
 11. (en)Immediacy.
 12. (en)Imminence.
 13. (en)Intimacy.
 14. (en)Kinship.
 15. (en)Nearness.
 16. (en)Propinquity.
 17. (en)Proximity.
 18. (en)Relationship.
 19. (en)Terms.
 20. (en)Friendliness.
 21. (en)Warmth.
 22. (en)Rapport.
 23. (en)Sympathy.
 24. (en)Good feeling.
 25. (en)Nearest.
 26. (en)Vicinity.

yakın

 1. Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer), uzak karşıtı.
 2. Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan.
 3. Aralarında sıkı ilgi bulunan.
 4. Benzeyen, andıran, yaklaşan
 5. Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan
 6. Uzak olmayan yer.
 7. Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba
 8. Bk. kesinlik
 9. Ilgi ve iyiliklerini görmekte olduğumuz komşu ve dostlarımız, hiçbir ilgisini görmediğimiz hısımlarımızdan bize daha yakındır.
 10. Bk. sağlam bilgi

yakınlık belirteci

 1. Doğrudan ya da saçılmış ışınımla, iki cismin bağıl yakınlığını belirlemeye yarayan iyonlaştırıcı ışınım kaynaklı belirteç.
 2. (en)Proximity indicator.
 3. (fr)Signaleur de proximité

yakınlık derecesi

 1. Akrabalık ilişkisi içindeki sıra.
 2. Kohezyon.
 3. Sosyal grup içinde kişileri bir merkez etrafında toplama, kohezyon.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yakınlık belirteciyakınlık derecesiyakınlık duymayakınlık duymakyakınlık eylemiyakınlık fiiliyakınlık görmekyakınlık göstermekyakınlık ölçüsüyakınlık savıyakınlararası cinsel ilişkiyakınlararası cinsel ilişki yasağıyakınlardayakınlarıyla birleştirmekyakınlaş
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın