yakınçağ ne demek?

 1. Fransız devriminden (1789) günümüze dek süregelen zaman kesimi.
 2. (en)Contemporary age.
 3. (fr)Âge contemporain

yakınçağ tarihi

 1. Fransız devriminden günümüze değin uzanan tarih.
 2. (en)Contemporary history.
 3. (fr)Histoire contemporaine

yakın

 1. Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer), uzak karşıtı.
 2. Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan.
 3. Aralarında sıkı ilgi bulunan.
 4. Benzeyen, andıran, yaklaşan
 5. Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan
 6. Uzak olmayan yer.
 7. Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba
 8. Bk. kesinlik
 9. Merkezin veya gövdenin yakınında yerleşik olan
 10. Bkz. proksimal

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yakınçağ tarihiyakınyakın akrabayakın akraba ile cinsel ilişkiyakın akrabalaryakın alan artifaktı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın