yağ asitleri ne demek?

 1. Esterleri, doğal sıvı ve katı yağları oluşturan, uzun zincirli, stearik asit, palmitik asit gibi asitler.
 2. (en)Fatty acid.
 3. (en)Fatty acids.
 4. (al)Fettsäuren
 5. (fr)Acides gras

yağ asiti

 1. Esterlerle bileşikler yaparak yağ moleküllerini meydana getiren maddeler.
 2. (en)Fatty acid.

yağ asidi

 1. Genel formülü R-COOH olan uzun organik asit. Hidrokarbon zincirleri doymuş ya da doymamış olabilen, hücrenin yakıt deposu olan, depo lipitlerinin ve hücre zarlarındaki lipitlerin yapısına giren kimyasal maddeler.
 2. Bir alkil veya alkenil grubuna -COOH grubu bağlanınca oluşan bileşiklerin genel adı.
 3. (en)Fatty acid.
 4. (al)Fetts
 5. (fr)Acide gras

asit

 1. Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve birleşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşturan hidrojenli birleşik, hamız.
 2. Bk. ekşit
 3. Bir çözeltiye H+ iyonu (proton) çıkaran madde.
 4. Suda çözündüğünde hidronyum yükünü H3O+ veren kimyasalözdek. (Yapısındaki hidrojenleri, baz kökleri ya da metallerle yer değiştirerek tuzları oluşturur, pH ölçeğinde 0-7 arasında değer gösterirler.)
 5. (Bronsted) Proton verme yatkınlığı olan kimyasal bileşik.
 6. (Lewis) Ortaklanmamış elektron çifti ya da çiftlerini almaya yatkın olan kimyasal özdek.
 7. Bir çözeltiye hidrojen iyonu veren, suda çözündüğü zaman hidrojen iyonları açığa çıkaran, bileşimindeki hidrojenin yerine herhangi bir mineral alarak tuz meydana getirebilen ve turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirme özelliği olan hidrojenli bileşim.
 8. Fr. Terkibindeki hidrojenin yerine element alarak tuz meydana gelmesine sebep olan ve mavi turnusolü kırmızıya çevirmek hasiyetinde hidrojenli birleşik hamız.
 9. Alkali maddenin tersi özellikler taşıyan, turnusolün mavi rengini kırmızıya çeviren, suda eridiği zaman hidrojen iyonları meydana getiren hidrojenli bileşik.
 10. (en)Acid, Osm. hamız.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yağ asitiyağ asidiyağ aldırmayağ analizleriyağyağ bağlamakyağ bağlatanyağ bağlatmakyağ balyağ bal olsunasitleasitle çözünürasitle hakketmekasitle muameleasitle temizlemeasitasit albüminasit alkolasit amitasit anhidriti
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın