yıpranma ne demek?

 1. Doku bozukluğu.
 2. Yıpranmak işi.
 3. Filmin çeşitli sinema aygıtlarında çok kullanılmasından doğan aşınma ve eskime.
 4. Bkz. değer yitirimi
 5. (en)Wear, film wear.
 6. (en)Abrasion.
 7. (en)Wear.
 8. (en)Wearing out.
 9. (en)Attrition.
 10. (en)Frazzle.
 11. (en)Wear and tear.
 12. (en)Depreciation.
 13. (al)Abnutzung
 14. (fr)Usure (de film)
 15. (fr)Dépreciation

doku

 1. Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç.
 2. Bir bütünün yapısı ve özelliği.
 3. Belirli bir işi yapmak üzere özelleşmiş hücreler topluluğu.
 4. Bitki ve hayvan organlarını meydana getiren, aynı görevi yapmak üzere bir arada bulunan, benzer hücre topluluklarının hücreler arası maddeyle beraber oluşturdukları yapı. Epitel, bağ, kas, sinirdokusu gibi.
 5. Organları meydana getiren, aynı görevi yapmak üzere bir arada bulunan benzer ya da tek tip hücrelerin oluşturdukları yapı.
 6. Biçim ve görev bakımından birbirlerine benzeyen hücrelerin bir araya toplandıkları yapı. Hücre farklılaşmasıyla organizmada epitel, destek, kas ve sinir dokuları bulunur.
 7. Bitki ve hayvan organlarını meydana getiren, aynı görevi yapmak üzere bir arada bulunan, ortak yapı ve işleve sahip hücreler grubunun oluşturdukları yapı.
 8. (en)Textus.
 9. (en)Texture.
 10. (en)Tissue.

değer yitirimi

 1. 1 - Bir taşınmaz malın, işlevsel ve ekonomik eskime ve bozulma gibi nedenlerle, değerinde azalma olması. bkz. yıpranma. 2 - Taşınmaz mal değerindeki bu azalmanın, malvarlığından düşülmesi ya da karşılığının para olarak hesaplanması.
 2. (en)Depreciation.
 3. (fr)Dépréciation

yıpranma payı

 1. Yıpratıcı işlerde çalışanların yaptıkları ağır ve tehlikeli işten dolayı fiilî hizmet yıllarına eklenen süre, fiilî hizmet zammı.
 2. Taşınmaz malların aşınmalarına karşılık olarak yıllık kârdan ayrılan belirli pay, aşınma payı, amortisman.

yıpranmak

 1. Zamanla veya çok kullanılma sonucu aşınmak, eskimek
 2. Makine veya makine parçaları aşınıp bozulmak.
 3. Saygınlığı azalmak.
 4. Çeşitli etkenlerle eski gücü kalmamak.
 5. (en)Erode.
 6. (en)Fray.
 7. (en)To wear out.
 8. (en)To grow old.
 9. (en)To fray.
 10. (en)To be worn out.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yıpranma payıyıpranmakyıpranmak aşınmakyıpranmamakyıpranmışyıpranyıpranışyıprakyıpramayıpramakyıpramamak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın