wriggler ne demek?

  1. Kıvranan şŸey, herşŸeyden sıyrılan kimse, kurtçuk (sinek), sinek lavrası

wriggle

  1. Kıpırdanmak, kıpırdatmak
  2. Oynatmak, kımıldatmak
  3. Sıyrılmak, çaktırmadan halletmek
  4. Yalpalama, çalkanma
  5. Sallanmak
  6. Solucan gibi kıvrılmak
  7. Bir yandan bir yana sallanma
  8. Kıvrılmak, kıvranmak

wriggle about

  1. Kıvrılmak

Türetilmiş Kelimeler (bis)

wrigglewriggle aboutwriggle oneself intowriggle oneself out ofwriggle out
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın