winding ne demek?

  1. Bağlı olduğu çalgıda manyetik alan oluşmak yoluyla tel titreşiminin ses sinyaline dönüşmesini sağlamak için bakır gibi iletken bir telin bir mıknatıs çevresine birçok kez sarılması işi.
  2. Sarmal sargı
  3. Dönemeç
  4. Dolambaç
  5. Elek
  6. Döndürme, dönme, dolaşma, dolambaç, dolama, dönemeç, kavis, sarma, dolam, bobin

winding frame

  1. Çıkrık

winding key

  1. Kurgu

Türetilmiş Kelimeler (bis)

winding framewinding keywinding salewinding sheetwinding upwinding up mechanismwinding wheelwindinglywindinesswindilywindwind backwind brokenwind cheaterwind deflection
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın