well ne demek?

 1. Pekâlâ! Ya! Hayret! Olur şey değil! Sahi ! Eh ! Haydi
 2. Fışkırmak, kaynamak
 3. (better, best) iyi, güzel, hoş, ala, iyice

  Everything is going well. / Her şey yolunda gidiyor.

 4. Iyi, güzel, yolunda.

  The new computer is working well. / Yeni bilgisayar iyi çalışıyor.

 5. (we will) f. "we will (-eceğiz)", başka fiillerle kullanılan gelecek zaman fiili, -ecek, -acak (Yazılışı: we'll)
 6. Iyice.

  Shake it well before using it. / Kullanmadan önce iyice çalkalayın.

 7. Hakkıyle, Iâyıkıyle
 8. We will, we shall.
 9. Çok, pek
 10. Tamamen, hayli, oldukça

  He is well on in life. / Yaşı hayli ilerlemiş.

 11. Sıhhatça iyi, sıhhatli
 12. Kârlı, elverişli
 13. Öyleyse!, peki!, şey!, ya!
 14. Kuyu, çeşme, memba, kaynak, pınar.

  oil well / petrol kuyusu

 15. Inanmıyorum!, yok artık!, olamaz!
 16. Hokka
 17. Sahanlık, merdiven veya asansör boşluğu
 18. Kaynamak, yerden fışkırmak

well accepted

 1. Kabul gören
 2. Kabul görmüş

well adjusted

 1. Iyi ayarlanmış

Türetilmiş Kelimeler (bis)

well acceptedwell adjustedwell advancedwell advisedwell and goodwell and soundwell appointedwell awaywell balancedwell balanced dietwelchwelcherwelcomewelcome aboardwelcome arch
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın