velayetname ne demek?

 1. Tarikat ileri gelenlerinin hayatlarını ve menkıbelerini anlatan kitap.

velayet

 1. Velilik.
 2. Otorite.
 3. Yetke.
 4. Egelik (elterliche Gewalt, puissance paternelle).
 5. (en)Guardianship.
 6. (en)Custody.
 7. (en)Wardship.
 8. (en)Sainthood.
 9. (en)Alieni juris.

velaya

 1. (ar.) ka. - ermiş kadınlar.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

velayetvelayavelaveladetveladukavelamenvelamentöz
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın