velar ne demek?

 1. Yumuşak damakla ilgili
 2. Yumuşak damağa ait
 3. Damaksıl

yumuşak

 1. Dokunulduğunda veya üzerine basıldığında çukurlaşan, eski biçimini kaybeden, katı karşıtı.
 2. Kolaylıkla bükülen, buruşmayan, sert karşıtı.
 3. Dokunulduğunda hoş bir duygu uyandıran
 4. Kolaylıkla işlenebilen
 5. Kolay çiğnenen, kolay kesilen.
 6. Ilıman (iklim), sert karşıtı.
 7. Kaba, hırçın, sert olmayan, kolay yola gelen, uysal.
 8. Okşayıcı, tatlı, hoş
 9. Görüntünün karanlık bölümlerinden aydınlık bölümlerine geçişin keskin olmaması, sertlik ile yavanlık arası.
 10. Yumuşaklık özelliği olan.

velar lateral

 1. Artavurt ünsüzü

velarisation

 1. Kalınlaşma

Türetilmiş Kelimeler (bis)

velar lateralvelarisationvelarisevelariumvelarizevelaveladetveladukavelamenvelamentousvel
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın