uzama faktörü ne demek?

 1. MRNA ile ribozom kompleksi üzerinde doğru aminoasil tRNA'nın yerleştirilmesiyle, ilgili kodun tercümesi için gerekli birkaç yardımcı protein. Faktör T.
 2. (en)Elongation factor, factor T.
 3. (en)Elongation factor.
 4. (fr)Facteur allongement, facteur T

uzama faktörleri

 1. Ribozomlarda protein üretimi sırasında peptit zincirinin uzamasını sağlayan özgün proteinler, EF.
 2. (en)Elongation factors.

uzama

 1. Uzamak durumu
 2. Isıtma ya da çekme ile bir cismin boyca büyümesi.
 3. Isıtma ya da çekme ile bir cismin boyca büyümesi.
 4. 50 S ribozamal alt birimindeki P noktasına tutunmuş olan peptit zincirinin uzaması, elongasyon.
 5. Bir gücün etkisi altında numunenin uzunluğunun artması özelliği.
 6. (en)Stretch.
 7. (en)Protraction.
 8. (en)Extension.
 9. (en)Strain.
 10. (en)Elongation.

faktör

 1. Etken, etmen
 2. Bk. üretimfaktörleri
 3. Bk. etken
 4. Gen, genetik etken
 5. Vitaminler ve diğer esansiyel elementler
 6. Biyolojik, iklimsel, besinsel vb. olabilen ve bir etki yapan herhangi bir ajan.
 7. Bir biyokimyasal olayda görev yapan, henüz tamamıyla tanımlanmamış bir madde ya da etken. Çoğunlukla tanımlandıktan sonra da kullanılmaya devam edilir ya da ayrıca isimlendirilir.
 8. Hayvan beslemede, bir vitamin, mineral veya diğer bir besin maddesi veya besin maddesi olmayan, genellikle hayvanın büyümesi veya döl verimi üzerine etkili olan, tanımlanmış veya henüz tanımlanmamış bulunan madde.
 9. İstatistiksel çalışmalarda, kategorik değişken ve nitel özelliğe sahip değişken, etmen.
 10. Fr. Bir neticeyi meydana getiren unsurlardan her birisi. Amil.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

uzama faktörleriuzamauzama esnekliğiuzama kabiliyetiuzama kovanıuzama parçasıuzama sertleşmesiuzama yaşlanmasıuzamakuzamamakuzamuzam bilgisiuzam örgütlenmesiuzauza devimuza duyumuzadevimuzadıkça uzamakfaktörfaktör akışkanlığıfaktör analizifaktör analizli skalafaktör arz fonksiyonu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın