umudu ile ne demek?

 1. (en)Prep. in the hope of.

umudu boşa çıkmak

 1. Beklentisi, umudu gerçekleşmemek, hayal kırıklığına uğramak.

umudu kırılmak

 1. Bir şeyin artık gerçekleşemeyeceği inancına varmak: “Umudu kırılınca boynu bükük, ahıra, ineği sağmaya indi.” -H. E. Adıvar.

ile

 1. Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, sebep veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz
 2. Bazı soyut isimlere getirildiğinde durum bildiren zarflar oluşturan bir söz.
 3. Cümle içinde aynı görevde bulunan iki ögeyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz.
 4. (en)By means of.
 5. (en)Hereby.
 6. (en)Upon.
 7. (en)With.
 8. (en)Together with.
 9. (en)Withal.
 10. (en)Plus.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

umudu boşa çıkmakumudu kırılmakumudu sönmekumudu üzmekumuduna kapılmakumudunu bağlamakumudunu boşa çıkarmakumudunu kesmeumudunu kesmekumudunu kırmakumudumuda düşmekumuda kapılmakumuumu düzeyiumucuileile ayniile ayni zamandaile beraberile birlikteile böbürlenenile çalışmakile disari çikile doldurmakile doluilil halkıil ilköğretim kuruluil jandarmasıil özel idareleri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın