uluslararası alacaklandırma ne demek?

 1. Alacaklandırmanın dışsatımcı veya dışalımcı adına yapılması. krş. yurtiçi alacaklandırma
 2. (en)International factoring, global factoring.

uluslararası

 1. Çeşitli milletlerin arasında yapılan, milletlerin arasında çok yönlü ilişkilerle ilgili olan, milletlerarası, beynelmilel, enternasyonal
 2. (en)International.
 3. (en)Transnational.

uluslararası ağ

 1. Birden çok ülkenin televizyon ağlarının birleşmesinden oluşan ağ.
 2. (en)International (television) network.
 3. (al)Internationales Fernsehnetz
 4. (fr)Réseau international (de la télévision)

alacaklandırma

 1. Alacaklandırmak işi.
 2. Vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan haklarının alacaklandırıcı adı verilen finansal kuruluşlara devredilmesi işlemi. krş. uluslararasıalacaklandırma
 3. (en)Factoring.
 4. (en)Credit.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

uluslararasıuluslararası ağuluslararası aramauluslararası askeri spor birliğiuluslararası ayaktopu birliğiuluslararası belgeler kurumuuluslararası birim sistemiuluslararası birleşik kurululuslararası bölümlemeuluslararası büroalacaklandırmaalacaklandırmakalacaklandırıcıalacakla verecek ödenmezalacaklar
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın