turn ne demek?

 1. Çark etmek, döndürmek, çevirmek, yöneltmek, vazgeçirmek, bulandırmak, etkilemek, dönüştürmek, atlatmak, dönmek, geçmek, olmak, sapmak, burkmak, bozulmak, ekşimek, dönüşmek, perende atmak, ters dönmek
 2. Dönüş devir, deveran
 3. Sapış, yön değiştirme, yönelme, istikameti çevirme
 4. Sapak, dönemeç
 5. Viraj
 6. Oyun sırası
 7. Korkutma, ödünü koparma
 8. Gezme, dolaşma
 9. Gidip gelme
 10. Muamele
 11. Sıra, nöbet
 12. Kabiliyet, yetenek, istidat
 13. Biçim
 14. Yön
 15. Tarz, nevi
 16. Dili
 17. Döndürmek, çevirmek

  What turns the wheels?: Tekerlekleri ne döndürüyor?

 18. Devrettirmek, altüst etmek
 19. Torna tezgâhında biçim vermek
 20. Tersyüz etmek
 21. Burkmak
 22. Biçimini değiştirmek, bozmak, tahvil etmek, değiştirmek
 23. Kıvırmak
 24. Körletmek
 25. Uygulamak, faydalanmak
 26. Etmek yapmak
 27. Doğrultmak, tevcih etmek, yöneltmek
 28. Havale etmek, teslim etmek, nakletmek
 29. Ekşitmek
 30. Tercüme etmek, başka dile çevirmek
 31. Bulandırmak
 32. Geri çevirmek
 33. Dönmek, devretmek, deveran etmek
 34. Yönelmek
 35. Geçmek
 36. Dönüşmek
 37. Kesilmek, olmak
 38. Bulanmak, sersemlemek

  His stomach turns at the sight of blood: Kan görünce midesi bulanıyor.

 39. Geçmek doldurmak
 40. Sapmak, eğilmek
 41. Döneklik etmek
 42. Bozulmak, ekşimek
 43. Tiramola etmek

turn a blind eye

 1. Görmemezlikten gelmek

turn a cartwheel

 1. Yanlamasına taklalar atmak

Türetilmiş Kelimeler (bis)

turn a blind eyeturn a cartwheelturn a deaf earturn a deaf ear toturn a hand to smthturn a hand to smth.turn a leaf downturn a neat phraseturn a phraseturn a somersaultturtur atlamatur atlamaktur atmaktur kontrolörü
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın