trocar ne demek?

  1. Karından veya vücut boşluğundan sıvıyı almak için kullanılan tıbbi enstrüman
  2. Bkz. trokar

trokar

  1. Delaç
  2. Bir kanül ve içinde kolayca oynatılabilen bir stileden ibaret olan, stilenin sivri olan ucu kanülü aşan ve sapları avuç içinde kavranılarak yumuşak dokuları delmeye, vücuttan sıvı boşaltmaya yarayan aygıt.
  3. (en)Trocar.

trocar trochar

  1. Vücudun su toplamış yerinden sıvıyı çekmeye mahsus cerrah aleti, trokar.

trochaic

  1. S, biri uzun ve biri kısa iki heceli şiir vezni çeşidinden
  2. Böyle vezin veya mısra.
  3. Bir uzun ve bir kısa heceli ölçü

Türetilmiş Kelimeler (bis)

trocar trochartrochaictrochaltrochantertrochanterictroat
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın