triklorür ne demek?

  1. Molekülünde 3 Cl atomu bulunan bileşik.
  2. (en)Trichloride.
  3. (fr)Trichlorure

triklorasetik asit

  1. Formülü CCl3COOH, molekül kütlesi 163,4, e.n. 57
  2. (en)Trichloracetic acid

trikloretan

  1. Formülü C2H3Cl3, mol kütlesi 133,4 g, 1,1,1 izomerinin yoğunluğu 1,325 g/mL, k.n. 75

Türetilmiş Kelimeler (bis)

triklorasetik asittrikloretantrikloretanoltrikloretilentriklorfontriklofos sodyum
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın