tres ne demek?

 1. (fr. tresse; ing. tress, plait; alm. geflecht, flechtwerk; arap. dafirah) örgü biçiminde süs. birbirine dolanmış şeritlerin meydana getirdiği süs. örgü bezeme.

trespass

 1. Günah işlemek, suç işlemek
 2. Tecavüz etmek
 3. Başkasının mülküne haksız olarak ayak basmak, hududu geçmek
 4. İhlal etmek
 5. Bozmak
 6. Günah işlemek
 7. Başkasının hakkına tecavüz
 8. Kanuna karşı gelme
 9. Günah, suç

trespass on

 1. İhlal etmek
 2. İzinsiz girmek

Türetilmiş Kelimeler (bis)

trespasstrespass ontrespass on the casetrespass to landtrespass to the persontrespass upontrespassertrespassingtresstressedtreacheroustreacherouslytreacherousnesstreacherytreacle
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın