transaction ne demek?

 1. İş görme
 2. İş, muamele
 3. Alım satım işlemi
 4. İşlem, muamele
 5. Ticari faaliyet

 1. Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma
 2. Bir değer yaratan emek.
 3. Birinden istenen hizmet veya birine verilen görev
 4. Sanayi, ticaret, tarım, maliye vb. alanlara ilişkin ekonomik etkinliklerin bütünü.
 5. Kamu yararına yapılan işler.
 6. Herhangi bir yere düzen verici, günlük yaşayışı sağlayıcı her türlü çalışma.
 7. Geçim sağlamak için herhangi bir alanda yapılan çalışma, meslek
 8. İş yeri
 9. Bir mal veya hizmet üretmek için harcanan emek.
 10. Tarım, sanayi ve hizmetler gibi çeşitli iktisadi alanlarda yürütülen etkinlikler.

transaction balance

 1. İşletme sermayesi

transaction card charging

 1. İşlem kartlı ödünç verme

Türetilmiş Kelimeler (bis)

transaction balancetransaction card chargingtransaction codetransaction costtransaction coststransaction driventransaction feestransaction filetransaction ıdentification numbertransaction motivetransacttransact business
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın