therapeutic dose ne demek?

 1. Sağaltıcı doz

sağaltıcı

 1. Sağaltma işini yapan kimse veya şey.
 2. Asalağı, doğrudan doğruya konakçı üzerinde ortadan kaldıran ilaç veya işlem.
 3. Şifa verici, iyi edici
 4. (en)Therapeutic.
 5. (en)Curative.
 6. (en)Therapeutic, curative.
 7. (al)Heilvoll
 8. (fr)Thérapeutique
 9. (la)Therapeutica

therapeutic abortion

 1. Annenin sağlığı doğuma uygun olmadığı durumlarda yapılan kürtaj
 2. Terapötik abortus

therapeutic approach

 1. Tedavi edici yaklaşım
 2. Bir problemin çözülene kadar geniş anlamda tedavisini içeren yaklaşım
 3. Terapatik yaklaşım

dose

 1. Şaraba alkol katmak
 2. Dozunu ayarlamak
 3. Bir defada alınan ilaç miktarı, doz
 4. Belirli miktarda ilaç vermek
 5. Tatsız bir şey vermek
 6. İlaç almak

Türetilmiş Kelimeler (bis)

therapeutic abortiontherapeutic approachtherapeutic bioequivalencetherapeutic equivalencetherapeutic icaltherapeutictherapeutic incompatibilitytherapeutic indextherapeutic interviewtherapeutic pharmacologydosedose equivalentdose equivalent limitdose equivalent ratedose fractionationdose of clapdose protractiondose ratedose rate meterdoserdosdos and dontsdos diagnosticsdos executabledos iletisi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın