terminoloji ne demek?

Bir sanat kolunda, bilim dallarında veya teknik alanlarda özel olarak kullanılan terimlerin tümü.

terminoloji diğer anlamları

  1. Terimler dizgesi
  2. Nomenklatür.
  3. (en)Terminology.
  4. (en)Nomenclature.

terminolojik

  1. Terminoloji ile ilgili.
  2. (en)Terminological.

terminolojiye ait

  1. (en)Terminological.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

terminolojikterminolojiye aitterminologicalterminologicallyterminologistterminologyterminolateral
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın