term ne demek?

 1. Belli bir sürenin sona ermesi
 2. Özellikle ABD'nde yemlerin enerjilerinin belirtilmesinde kullanılan 1000 kcal'yi belirten bir ölçü birimi, 0.424 nişasta birimi.
 3. Doğum zamanı
 4. İsim vermek
 5. Adlandırmak, demek
 6. Bilim ve sanat kavramlarından birini anlatan kelime, terim
 7. Söz
 8. Mukavele şartları
 9. Şart
 10. İki şahıs veya iki şey arasındaki ilişkiler
 11. Eksi veya artı işaretleri ile birleşmiş bir ifadenin kısım larından biri
 12. Bir kesrin pay veya paydası, terim
 13. Had, terim
 14. Bir önermede konu ile yüklemden her biri, terim
 15. Müddet, süre, vade
 16. Mahkemenin açık olduğu süre
 17. Öğretim yılının ayrıldığı sömestr
 18. İki dönemden her biri
 19. Dönem
 20. Had, hudut, sınır
 21. (en)Therm.

term by term differentiation

 1. Serinin terim terim türevlenmesi

term contractor

 1. Yüklenici terimi

Türetilmiş Kelimeler (bis)

term by term differentiationterm contractorterm depositterm depositsterm examinationterm in fencingterm insuranceterm limitterm loanterm of a billterter alıştırmakter atmater atma odasıter banyosu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın