terbiye ne demek?

 1. Eğitim

  Hepsi de karşılıklı bir iyilik ve bir terbiyeden istifade etmekteydiler.

  A. Ş. Hisar
 2. Görgü.

  Davudi sesi, şetareti, terbiyesi kendisini hem kadınlara hem erkeklere sevdirmişti.

  A. H. Müftüoğlu
 3. Bazı yemeklerin suyunu türlü yollarla koyulaştırma.
 4. Eti, pişirmeden önce çeşitli baharatlar, yağ, salça vb. şeyler içinde bir süre bekletme.
 5. Hayvanı alıştırma

  Sessiz sinema filminde bir yabani atın terbiye sahnesi gösteriliyordu.

  F. R. Atay
 6. Araba hayvanlarının dizginleri.
 7. Eğitim.
 8. Allah'ın emirlerine itaat ederek ruhen ve cismen yükselmeye ve yükseltmeye çalışmak.
 9. Kemale ermeğe, nizam ve emirleri dinlemeğe çalışmak. Allah rızası yolunda gitmeyi öğrenmek.
 10. (en)Dressage.
 11. (en)Manners.
 12. (en)Politeness.
 13. (en)Education.
 14. (en)Schooling.
 15. (en)Sauce.
 16. (en)Seasoning.
 17. (en)Breeding.
 18. (en)Cultivation.
 19. (en)Decency.
 20. (en)Dressing.
 21. (en)Nurture.
 22. (en)Training.
 23. (en)Bringing up.
 24. (en)Correction.
 25. (en)Punishment.
 26. (en)Seasoning for food.
 27. (en)Finish.
 28. (en)Finishing.
 29. (en)Maintenance.
 30. (en)Culture.
 31. (en)Good manners.
 32. (en)Good breeding.
 33. (en)Teaching sb good manners.
 34. (en)Disciplining.
 35. (en)Taming.
 36. (en)Any of the several sauces made primarily with lemon and whole eggs.
 37. (en)Liaison.
 38. (en)Civility.
 39. (en)Discipline.

eğitim

 1. Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işi
 2. Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine yardım etme, terbiye
 3. Bilimi.
 4. Eğitim bilimi.
 5. İlkellerde çocukların ilerde yapacakları işleri, görevleri, davranış biçimleriyle ilgili olarak onların erginlik çağına girinceye dek aileleri, akrabaları ve toplumun yaşlı üyelerince geleneklere uygun biçimde eğitilmeleri, yetiştirilmeleri.
 6. (en)Education.
 7. (en)Training.
 8. (en)Instructional.
 9. (en)Instruction.
 10. (en)Schooling.

terbiye almak

 1. Belli bir eğitimle, görgüyle yetişmek

terbiye amaçlı

 1. (en)Disciplinary.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

terbiye almakterbiye amaçlıterbiye edilmemişterbiye edilmişterbiye etmeterbiye etmekterbiye yapmakterbiyebaşlığıterbiyeciterbiyecilikterbiterbi i ahirterbianterbilterbinafin
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın