teorik ne demek?

 1. Kuramsal

  Felsefenin teorik olan kısmına pek aldırmaz.

  N. Araz
 2. Kurama dayanan, nazari.
 3. (en)Theoretical.
 4. (en)Theoretic.
 5. (en)Speculative.
 6. (en)Academic.
 7. (en)Academical.
 8. (en)Abstract.
 9. (en)Pure.
 10. (en)Technic.
 11. (en)Technical.
 12. (en)Theoretic kuramsal.
 13. (en)Nazari.

kuramsal

 1. Kuramla ilgili, kuram durumunda bulunan, kuram niteliğinde olan, nazari, teorik, kılgılı karşıtı.
 2. (Yun. theorikos = kurama ilişkin; theoretikos = gözlemeyi, incelemeyi seven) : 1- Kurama ilişkin. 2- Kavramsal düşünme ile bilgiye yönelen. 3- Ereği uygulama değil, kuram olan (öğretiler). // Aristoteles'in bilimleri sınıflamasında, matematik, fizik, Tanrıbilimkuramsal bilimlerdir. Kant'takuramsal us; var olanı bilme yeteneği anlamında kullanılır.
 3. (en)Theoretical.
 4. (en)Theoretic.
 5. (en)Abstract.
 6. (en)Academic.
 7. (en)Academical.
 8. (en)Doctrinaire.
 9. (en)Hypothetic.
 10. (en)Hypothetical.

teorik dağılım fonksiyonu

 1. Bk. kuramsal dağılım işlevi

teorik dersler

 1. Bk. kuramsal dersler

Türetilmiş Kelimeler (bis)

teorik dağılım fonksiyonuteorik derslerteorik erdemlerteorik frekanslarteorik hesapteorik kimyateorik olarakteorik ortalama etkili basinçteorik plaka sayısıteoriteorideteoremteoteobroma yağıteobrominteobromineteocalli
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın