tekrarlanmak aksetmek ne demek?

 1. (en)Redouble

redouble

 1. Iki katına çıkarmak, yeniden katlamak, iki katına çıkmak
 2. Iki misline çıkarmak
 3. Tekrarlamak
 4. Yansılamak
 5. Iki misli olmak
 6. Tekrarlanmak aksetmek

tekrarlanmak

 1. Tekrar edilmek, tekrar tekrar dile getirilmek, yeniden söylenmek.
 2. (en)To be repeated yinelenmek.
 3. (en)To be repeated.

tekrarlanma

 1. Tekrarlanma işi, yinelenme, tekerrür
 2. (en)Being repeated, reiteration, iteration.

aksetmek

 1. Görünür, hissedilir duruma gelmek
 2. Ses bir yere çarpıp geri dönmek, yankılanmak, yankı vermek
 3. Bir ışık veya bir şekil düz ve parlak bir yüzeye çarpıp orada aynen görünmek, yansımak.
 4. Evirmek, tersine çevirmek.
 5. Ulaşmak, yayılmak, duyulmak.
 6. Işık bir yere vurmak
 7. (en)To be reflected.
 8. (en)To echo.
 9. (en)To reverberate.
 10. (en)To be heard.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tekrarlanmaktekrarlanmatekrarlanmamaktekrarlanmış anketitekrarlanmış ölçümler için varyans analizitekrarlanabilirtekrarlanabilirliktekrarlanabilmetekrarlanabilmektekrarlanantekrarlatekrarlamatekrarlama bildirentekrarlama bildiren eylemtekrarlama derecesiaksetmekaksetmeaksetmemekaksetaksettirenakseaksedenaksedereaksediraksel
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın