tekrar askere almak ne demek?

 1. (en)Re enlist.

re

 1. Türk alfabesinin yirmi birinci harfinin adı, okunuşu.
 2. Gam (II) dizisinde do ile mi arasındaki ses.
 3. Renyum elementinin simgesi.
 4. Lâtince tekrar anlamına gelen ön ek.
 5. Restriksiyon enzimi.
 6. (en)Syllable applied in solmization to the second tone of the diatonic scale of C; in the American system, to the second tone of any diatonic scale.
 7. (en)The syllable naming the second note of any major scale in solmization.
 8. (en)Abr Regarding, about.
 9. (en)Code Reenlistment code.
 10. (en)Renewable Energy.

tekrar askere alma

 1. (en)Re enlistment.

tekrar

 1. Aynı olayın, işin, hareketin yeniden ortaya çıkışı, tekrarlanması
 2. Bir konuşma veya yazıda aynı düşünceyi, kelimeyi birçok defa söyleme.
 3. Bir daha, yine, yeniden, gene
 4. (Kerr. den) Bir şeyi iki veya daha fazla yapma.
 5. (en)Review.
 6. (en)Again.
 7. (en)Anew.
 8. (en)Over again.
 9. (en)Over.
 10. (en)All over.

askere

 1. Şiddet.

almak

 1. Bir şeyi elle veya başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak
 2. Bir şeyi veya kimseyi bulunduğu yerden ayırmak.
 3. Birlikte götürmek.
 4. Satın almak
 5. Ele geçirmek, fethetmek
 6. İçine sığmak.
 7. Kabul etmek.
 8. Kendine ulaştırılmak, iletilmek.
 9. Bk. çevirmek
 10. (en)Take.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tekrar askere almatekrartekrar açılmaktekrar açmaktekrar ağaçlandırmaktekrar aklına gelmektekrar almaktekrar anlatmaktekrar ata binmektekrar ayarlamaktektek 8tek 8 alıcıtek adamtek adam gösterisiaskereaskere alınmakaskere alınmışaskere alınmış gençaskere almaaskere almakaskere çağırmaaskere çağırmakaskere çağrılan kimseaskere çağrılan kişiaskerasker balığıasker barakasıasker ceketiasker çantası
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın