tekel yöntemi ne demek?

 1. Bir kitabın bir kişiden başkası tarafından bastırılamaması.
 2. (en)Monopoly rule.
 3. (fr)Système monopolistique

tekel

 1. Bir malın yapımının, tek bir kuruluşun elinde bulunduğu durum, inhisar, monopol.
 2. Herhangi bir üretim alanını devletin elinde tutma, satışı tek elden yönetme ve fiyata hâkim olma durumu, inhisar, monopol.
 3. Bir tek şeye tek başına sahip çıkma
 4. Çok sayıda alıcı karşısında sunumun tek bir satıcı tarafından yapıldığı, aynı üretim dalına girişin engellendiği ve başka mallarla ikamesi oldukça güç bir malın üretildiği piyasa.
 5. Inhisâr.
 6. (en)Monopoly.
 7. (en)Monopoly inhisar.
 8. (en)Monopol.
 9. (en)Sole trade.

tekel altına almak

 1. (en)Monopolize.

yöntem

 1. Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem.
 2. Bilimde belli bir sonuca erişmek için, bir plana göre izlenen yol, metot.
 3. Bir sorunu çözüme götürmek için geliştirilen yollar.
 4. Bir işlemin yapılması yolu.
 5. (en)Mode.
 6. (en)Modus.
 7. (en)Order.
 8. (en)Practice.
 9. (en)Procedure.
 10. (en)Proceeding.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tekeltekel altına almaktekel bayisitekel gedikleritekel hakkıtekel maddesitekel oluşturmatekel özdekleritekel ürünleritekel vergisiteketeke dikeniteke tekteke tek çarpışmatekebaşyöntemyöntem bilgisiyöntem bilimiyöntem bilimselyöntem bulgu belgesiyöntasaryönyön adlarıyön alıcısıyön atlasıyön belirleme
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın