tefsir ne demek?

 1. Kur'an'ın surelerini açıklayarak görüşler ileri sürme ve bunları yazma, yorumlama.
 2. Kur'an'ın surelerini açıklayarak görüşler ileri sürme ve bunları yazma, yorumlama bilimi.
 3. Kur'an'ın surelerini açıklayan eser.
 4. Yorumlama

  Hiçbirini tefsire ve hiçbirinden mana çıkarmaya kimsenin dili varmaz olmuştu.

  Y. K. Karaosmanoğlu
 5. Yorum.
 6. Yorum. ~ etmek: yorumlamak.
 7. Bk. yorum
 8. Mestur, gizli bir şeyi aşikar etmek. Manayı izhar etmek.
 9. Bk. yorumlama
 10. (en)Interpretation.
 11. (en)Explanation.
 12. (en)Expounding.
 13. (en)Commenting on the Koran.
 14. (en)Commentary on the Koran (in the form of a book.
 15. (en)Comment.
 16. (en)Construction.
 17. (en)Exegesis.
 18. (en)Exposition.
 19. (en)Gloss.
 20. (en)Paraphrase.
 21. (en)Rendition.
 22. (en)Commentary.

yorum

 1. Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir.
 2. Bir olayı belli bir görüşe göre açıklama, değerlendirme
 3. Gizli veya hayalî olan bir şeyden anlam çıkarma.
 4. Bir müzik parçasını veya bir tiyatro oyununu kendine özgü bir duyarlık ve teknikle çalma, söyleme veya oynama.
 5. Yasa, tüzük, yönetmelik, karar, yargı ve her türlü sözleşmelerdeki deyimlerin anlamını açıklama.
 6. Televizyon haber izlencelerinde günün önemli bir olayı üzerine belirtilen görüş.
 7. Bir kitapta ileri sürülen düşüncenin daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyle, kullanılan sözcük ve terimlerin açıklamasını veren yapıt.
 8. (en)Interpreation, construction.
 9. (en)Comment.
 10. (en)Construction.

tefsir davası

 1. Bk. yorum davası

tefsir etme

 1. (en)Hermeneutics.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tefsir davasıtefsir etmetefsir etmektefsir hükümleritefsir ilmitefsir sanatıtefsircitefsiretefsirı hükümlertefsidtefsidetefsietefsiktefsiltefsa
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın