taylamlı nazım ne demek?

 1. Kelimelerin hece vurgusuna dayanan nazım tartısı.
 2. (fr)Versification rythmique

taylam

 1. Hecelerdeki vurgu, uzunluk, yükseklik gibi ses özelliklerinin ve durakların düzenli bir şekil de tekrarlanmasından doğan ses olayı (TAYLAM VURGUSU, Accent rythmique).
 2. (fr)Rythme

taylam öbeği

 1. Vurgulu vurgusuz hecelere dayanan tartıda bir adımı meydana getiren hecelerin hepsi.
 2. (fr)Groupe rythmique

nazım

 1. Düzene koyan, tertip eden.
 2. Düzenleyen.
 3. Manzume yazan kimse.
 4. Hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan uyaklı söz dizisi, manzume, şiir, koşuk.
 5. Bk. düzengeç
 6. Tanzim eden, sıra sıra, dizi dizi olan şey.
 7. Düzenleyen tanzim eden.
 8. Manzum yazan.
 9. Nizamlayan, nazmeden.
 10. (en)Verse.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

taylamtaylam öbeğitaylamataylamaktaylambilimtaylataylaknazımnazım biriminazım çarknazım hesaplarnazım imar planınazım plannazım sanatınazım türünazım yapmanazım yapmaknazıcnazıdilnazıhnaznaz etmeknazadnazafetnazah
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın