talah ne demek?

 1. Salih olmayan. Bozuk.

salih

 1. İyi davranış sahibi.
 2. Salahiyeti bulunan, yetkili.
 3. Elverişli, iyi, uygun, yakışır.
 4. Yetkisi hakkı olan.
 5. Dinin buyruklarına uygun harekette bulunan.
 6. Kara yılan.
 7. Büyük peygamberlerden olup Hicaz ile Şam arasında oturmuş olan Semud kavmine gönderilmişti. Semud kavmi Ad kavminden sonra Arap yarımadasında kuvvet ve ma'muriyet bulup küfür ve dalalete meyl ile putlara ibadet ediyorlardı. Salih (A.S.) kendilerini hak dine davet etmiş ise de, inanmayıp kendisinden mu'cize istemeleri üzerine; Allah, bir kayadan bir dişi deve çıkarmış ve deve derhal yavrulamış; bu hayvanla yavrusuna bakılması Salih Peygamber tarafından kavmine tavsiye olunduğu halde, bunlar deveyi dahi öldürdüklerinden Allah'ın gazabına uğramışlardı. İmana gelen küçük bir kısmın gerisi, mahv ve helak olmuştu. Hz. Salih (A.S.), bir rivayette Mekke'ye ve bir rivayette de Kudüs'e çekilip orada vefat etmiştir. Enbiya-i Arab'dan olduğu halde Tevrat'ta zikredilmiştir.
 8. Dinin emir ve yasaklarına uyan, iyi ahlak sahibi, muttaki.

tala

 1. Görmek. (Bak: Tal'at) (Osmanlıca'da yazılışı: tal'a)
 2. (C.: Etla) Geyik buzağısı.
 3. Kereste ağacı

talac

 1. 1. ses, seda, çığlık. 2. meşale. 3. kavga.
 2. Bağırma, feryad, çığlık.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

talatalactalagutalaingtalaktaltal nineteen to the dozen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın