takmak ne demek?

 1. Bir şeyi başka bir yere uygun bir biçimde tutturmak, iliştirmek, geçirmek

  Gözlüğünü takıp masaya eğildi.

  R. H. Karay
 2. Düğün vb. törenlerde takı armağan etmek.
 3. Ad, lakap koymak

  Ona bu adı kim takmıştır, ne zaman takmıştır, bilemiyor.

  H. Taner
 4. Kuşanmak.
 5. Kendisiyle birlikte götürmek, yanına almak veya arkasından izletmek

  Arabaya hafiye kıyafetinde polis memurları da takıyorlar.

  Y. Z. Ortaç
 6. Biriyle olumsuz olarak uğraşmak.
 7. Borç bırakmak

  Bu eve asilzadelerin biri girip öteki giderdi. Giden kirayı takar, gelen ortalığı kasıp kavururdu.

  P. Safa
 8. Önemsemek, önem vermek, tınmak.
 9. (en)Thread.
 10. (en)Stock.
 11. (en)Mount.
 12. (en)Give a damn.
 13. (en)Fixate.
 14. (en)Affix.
 15. (en)Attach.
 16. (en)Stick.
 17. (en)Hook.
 18. (en)Wear.
 19. (en)Bother.
 20. (en)Hang.
 21. (en)Hang on.
 22. (en)Hitch.
 23. (en)Infix.
 24. (en)Snag.
 25. (en)To attach.
 26. (en)To affix.
 27. (en)To fasten.
 28. (en)To hitch.
 29. (en)To set.
 30. (en)To put on.
 31. (en)To wear.
 32. (en)To put sth on.
 33. (en)To give.
 34. (en)To incur.
 35. (en)Not to pay.
 36. (en)To have it in for sb.
 37. (en)To have a down on.
 38. (en)To make a dead set at.
 39. (en)To care.
 40. (en)To give a damn/shit.
 41. (en)To give as a present.
 42. (en)To pin sth to.
 43. (en)To hang sth on.
 44. (en)To pick on.
 45. (en)To single sb out for harassment.
 46. (en)To nickname.
 47. (en)To do or diddle sb out of a certain amount of money.
 48. (en)To fail.
 49. (en)To flunk.
 50. (en)To couple.

takma

 1. Gerçeğinin yerine konulan, eğreti
 2. Takmak işi.
 3. Boş ya da dolu filmin alıcı, gösterici, basım aygıtı, vb. aygıtlara yerleştirilmesi, filmin düzgün biçimde geçişi için dişlilere, makaralara, yataklara konması, büklüm yapılması gibi işlerin tümü.
 4. (en)Artificial.
 5. (en)False.
 6. (en)Attachable.
 7. (en)Postiche.
 8. (en)Assumed.
 9. (en)Bye-.
 10. (en)Pseudo-.

takma ad

 1. Kendi adından başka eğreti alınan ad, takma isim, mahlas.
 2. Bir yazarın, yapıtında kendi adı yerine kullandığı ad.
 3. (en)Pen name, nom de plume.
 4. (en)Nickname.
 5. (en)Pen name.
 6. (en)Pseudonym.
 7. (en)Alias.
 8. (en)Assumed name.
 9. (en)Pseudonym, allonym.
 10. (en)Stage name.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

takmatakma adtakma ad davalarıtakma adlatakma adla yazılmıştaktak çevirtak ı zafertak polimeraztak tak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın