tahvil ne demek?

 1. Devletin veya özel bir kuruluşun ödünç para almak için çıkardığı, yıllık faiz getiren yazılı senet.
 2. Değiştirme, çevirme, döndürme, dönüştürme.
 3. Bk. yerdeğişimi
 4. Kamu ve özel kesim tarafından değişken veya sabit faizli, kupon ödemeli ya da iskontolu olarak çıkarılan bir yıldan uzun vadeli borç senedi. krş. bono
 5. Bir halden başka bir hale getirmek. Değiştirmek.
 6. (en)Bond, long term bond.
 7. (en)Bill.
 8. (en)Bond.
 9. (en)Bill of exchange.
 10. (en)Stock.
 11. (en)Holding.
 12. (en)Transformation.
 13. (en)Conversion.
 14. (en)Debenture.
 15. (en)Faiz getirmeyen tahvil.
 16. (en)Passive bond.
 17. (en)Faizli.
 18. (en)Active bond.
 19. (en)Hisse senedi ile değiştirilebilen.
 20. (en)Convertible bond.
 21. (en)Ihbarlı.
 22. (en)Callable bond.
 23. (en)Ikramiyeli.
 24. (en)Prize bond.
 25. (en)Kara iştirakli.
 26. (en)Participating bond.
 27. (en)Primli.
 28. (en)Premium bond.
 29. (en)Teminatlı.
 30. (en)Collateral trust bond.
 31. (en)Teminatsız.
 32. (en)Debenture bond.
 33. (en)Obligation.
 34. (en)Equity security.
 35. (en)Transforming.
 36. (en)Tranformation.
 37. (en)Transfer.
 38. (en)Equity.
 39. (en)Equity securities.
 40. (en)Reinvestment.

yerdeğişimi

 1. Vezir, beylerbeyi, sancakbeyi ve vilayet kadıları ile bütün timar ve zeamet sahiplerinin atanmaları ve yer değiştirmeleri işlemi.
 2. Sefere katılmama ya da ölüm nedeniyle boş kalan timar ve zeametlerin başkalarına verilmesi işlemi.

tahvil cihazı

 1. Bk. ısı dönüştürücü

tahvil etmek

 1. Dönüştürmek.
 2. Bir para birimini başka bir para birimine dönüştürmek.
 3. Bkz. convert

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tahvil cihazıtahvil etmektahvil fiyatıtahvil fonutahvil oranıtahvil sahibitahvil satarak gelir sağlamatahvilattahvillertahvidtahviftahvifattahvifentahvtahvetahvıl ıhracı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın