tahtakurusu ne demek?

 1. Yarım kanatlılardan, uzunluğu 3-5 mm, vücudu oval ve yassı, kanatları körelmiş, oturulan, yatılan yerlerde üreyen, kan emerek beslenen, pis kokulu böcek, tahta biti (Cimex lectularius)

  Tahtakurusu yüzünden çok defa kompartımanlarda uyunmazdı.

  F. R. Atay
 2. Böcekler (Insecta) sınıfının, hortumlu böcekler (Rhynchota) takımının, yarım kanatlılar (Hemiptera) alt takımından, 3-5 mm kadar uzunlukta, yassı vücutlu, kanatları körelmiş, geceleri insan kanı emen, uzun zaman besin almadan yaşayabilen bir eklem bacaklı türü.
 3. Çeşitli yarımkanatlılar türüne, özellikle yatak tahtakurularına ad olan bileşik sözcük. a. bk. yataktahtakurusu, su tahtakuruları, toprak tahtakuruları.
 4. (en)Bedbug.
 5. (en)Bug.
 6. (en)Badbug.
 7. (en)Chinch.
 8. (al)Wanze
 9. (fr)Punaise des lits
 10. (fr)Punaise
 11. (la)Cimex
 12. (la)Cimex lectularius

tahtakuruları

 1. Yarım kanatlılardan, pis kokulu, kan emici böcekler topluluğu.
 2. Yarımkanatlılardan, genellikle pis kokulu ve kan emici böcekler topluluğu; değişikkanatlılar. a. bk. yataktahtakuruları.
 3. Rhynchota (Hemiptera) alt ailesi. Hemiptera'ların yaklaşık 50. 000 türünün büyük bir bölümü hayvanlardan kan emmez, ancak bitki öz sıvılarıyla veya öteki böcek ve omurgasızları avlayarak beslenirler. Cimicidae ve Polyctenidae ailesindeki türler ve Reduviidae ailesinden, Triatominae (öpen böcekler) alt ailesine bağlı 119 tür kan emicidir.
 4. (en)Kissing bugs, bedbugs, bed bugs, bed bug, bedbug, bug bed, bugs bed, cimices.
 5. (en)[tahtakurusu] bedbug, B flat, bug, chinch.
 6. (en)Bugs.
 7. (al)Wanzen
 8. (fr)Hétéroptères
 9. (la)Heteroptera

tahtakurdu

 1. Tahtadan yapılma eşyayı kemirerek delik deşik eden kınkanatlı böcek (anobium punctatum).
 2. Genç evrede, tahtadan yapılma eşyayı, gıcırtılı bir sesle kemirerek delik deşik eden kınkanatlı böcek; odun kurdu, ağaç kurdu. (Terim, kurtçuğu tahta kemiren başka böcekler için de kullanılır.
 3. (en)Wood worm.
 4. (en)Woodworm, deathwatch.
 5. (al)Holzwurm
 6. (fr)Vrillette
 7. (la)Anobium punctatum

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tahtakurularıtahtakurdutahtakürektahtatahta amyanttahta antika eşyatahta askıtahta at
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın